(ze względu na duże zainteresowanie, spotkania odbywają się w zaplanowanych terminach – w dwóch grupach – o godzinie 10:00 i 11:30)