Dla celów ewidencyjnych zamieszczamy 3 ankiety z prośbą o ich wypełnienie i spieszne odesłanie do Biura Pro Sinfoniki – pocztą tradycyjną lub elektroniczną (jako załącznik w formacie Word doc.)

  1. Wypełniają dotychczasowi Opiekunowie Kół MM lub Klubów, którzy chcą nas poinformować o zmianach znanych nam Ich danych. Ankieta dla Opiekunów Kół/Klubów MM (.doc)
  2. Wypełniają kandydaci na Opiekuna Koła MM lub Klubu – również Ci, którzy są już w naszej ewidencji, ale np. zakładają nową jednostkę Pro Sinfoniki w innej szkole. Ankieta dla kandydata na Opiekuna Koła/Klubu MM (.doc)
  3. Wypełniają i rekomendują Opiekunowie szkolnych jednostek Pro Sinfoniki, w których będą od tego sezonu nowi prezesi Kół MM lub Klubów. Ankieta rekomendująca kandydata na prezesa Koła/Klubu MM (.doc)