29 kwietnia przypada 10. rocznica śmierci Alojzego Andrzeja Łuczaka, pomysłodawcy, założyciela i wieloletniego prezesa Pro Sinfoniki. Z tej okazji chcemy wspomnieć, a obecnym słuchaczom, nieco przybliżyć Jego sylwetkę.

TRUDNE POCZĄTKI
Alojzy Andrzej Łuczak urodzi się 12 czerwca 1930 roku w Poznaniu. W jego rodzinnym domu Polska miała swój początek i koniec w Wielkopolsce, a przedwojenny Poznań pozostał w jego pamięci jako miasto wręcz wyjątkowe. Radosne dzieciństwo młodzieńca przerwała jednak wojna. Przyniosła biedę, strach, konieczność podjęcia pracy, a przede wszystkim śmierć brata.

Po wyzwoleniu Poznania, młody Alojzy, miał ambitne i ciekawe pomysły, których nie zdążył zrealizować. Przerwała je bowiem choroba Heinego-Medina (wirus Polio), z którą ówczesna medycyna nie potrafiła sobie poradzić. Rozpoczęła się zatem długa walka o życie, a następnie o przywrócenie sprawności fizycznej młodego człowieka.

EDUKACJA
Choroba nie przekreśliła jego starań o wykształcenie. W wieku 19 lat, zdał maturę w Miejskim Liceum Handlowym, by wkrótce po tym rozpocząć studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Należy zaznaczyć, że już wtedy – Alojzy – angażował się w przeróżne inicjatywy studenckie, przystępując do Zrzeszenia Studentów Polskich, w którym po czasie zaczął sprawować rolę przewodniczącego okręgu. Będąc młodym człowiekiem nie zapominał o swojej pasji – dosłownie chłonął muzykę i szybko pojął jak wielką ma ona moc.

ŻYCIE ZAWODOWE
Po studiach, młody magister ekonomii, postanowił związać swoje życie z instytucjami kultury. W latach 1962-67 pełnił funkcję dyrektora Estrady Poznańskiej. W 1967 współtworzył Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, będąc do 1970 roku jego prezesem. W 1968 roku został dyrektorem Filharmonii Poznańskiej, pracując jednocześnie jako dziennikarz i kierownik działu w Miesięczniku Społeczno – Kulturalnym Nurt.

PRO SINFONIKA
Alojzy Andrzej Łuczak mawiał: „Muzyka jest dla mnie ważną częścią postrzegania świata… ta moja muzyka związana jest z moją przypadłością. Zapadłem na chorobę, która nieodwracalnie oderwała mnie od normalnego życia i normalnego kontaktu ze światem. Ponieważ zawsze miałem wyobraźnię, musiałem ją czymś wypełnić. I wypełniłem ją muzyką…

Wiara w magiczną siłę muzyki i jej niewątpliwe walory wychowawcze, pozwalające kształtować indywidualność, wrażliwość emocjonalną, hierarchię wartości i poczucie estetyki młodego człowieka stały się źródłem do stworzenia „tego czegoś”, co sprawiło, że życie wielu osób nabrało nowych barw i pozwoliło realizować pasje.

Alojzy Andrzej Łuczak zapytany w 2001 roku przez młodzież o początki Pro Sinfoniki przyznał:

Nie da się zdefiniować, jak powstała Pro Sinfonika. Powstała, gdy doszedłem do wniosku, że młodzież polska nie ma szansy europeizacji swoich zachowań, swojej kultury, że to co my reprezentujemy, jest niewiele warte, że trzeba nas wprowadzić w wyższe sfery kultury, bo kultura decyduje o wszystkim. Zapamiętajcie sobie: światem włada cywilizacja, cywilizacją kultura, a kulturą włada muzyka. (…) Ja pragnę, aby młodzież polska mogła zasiąść razem z Niemcami, Francuzami i kiedy oni zaczną rozmawiać o muzyce, słuchać muzyki, powinna przyłączyć się do nich, a nie siedzieć niemo”.

W 1968 roku, jako ówczesny dyrektor Filharmonii Poznańskiej, Alojzy Andrzej Łuczak powołał Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki „Pro Sinfonika”. Celem od początku było kształtowanie kompetencji kulturowych polskiej młodzieży.

23 lutego 1968 roku został ogłoszony program i cele Pro Sinfoniki, a pierwszy sezon działalności rozpoczął się sobotnim koncertem w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej, 4 października 1968 roku. Te dwa wydarzenia, z przed ponad pięćdziesięciu lat, rozpoczęły wielobarwną – muzyczną przygodę dla dzieci i młodzieży, która trwa do dziś!

Alojzy Andrzej Łuczak zmarł w wieku 81 lat, 29 kwietnia 2011 roku w Poznaniu.

W najbliższy czwartek, 29 kwietnia, o godzinie 18:00, w kościele środowisk twórczych p.w. Wszystkich Świętych przy ul. Grobla 1 w Poznaniu, odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji Zmarłego. Po nabożeństwie odbędzie się recital muzyki „Alozjemu Łuczakowi in Memoriam”. Organizatorem obchodów 10. rocznicy śmierci A.A. Łuczaka jest Towarzystwo Przyjaciół Pro Sinfoniki.