Czy zastanawialiście się kiedyś jak muzyka może charakteryzować miasto, a jak miasto nadaje charakter muzyce?

Muzyka wielkich miast, to słowo klucz zbliżającego się 53. Sezonu Pro Sinfoniki.  W trakcie sześciu muzycznych spotkań będziemy prezentować takie utwory, które najbardziej kojarzą się z wybranymi miastami w pełni oddając ich wyjątkowy styl oraz charakter. Wsłuchamy się zatem w brzmienie miasta świateł, stolicy tanga czy tam, gdzie królują karnawałowe maski  (zobacz harmonogram nowego sezonu).

Nowy sezon zainaugurujemy w sobotę 3 października, tradycyjnie o godzinie 11:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu.

W pierwszą muzyczną podróż wybierzemy się szlakiem Fryderyka Chopina do stolicy Francji, przy akompaniamencie pianisty – Tomasza Rittera oraz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Profesora Marka Pijarowskiego.

 

WAŻNE!

W związku z panującą sytuacją, chcemy by nasze spotkanie z Wami odbywało się w atmosferze jak najbardziej zbliżonej do normalności. Prosimy zatem o wyrozumiałość i dostosowanie się do ograniczeń, z którymi przyszło nam wszystkim funkcjonować. W tym miejscu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w koncertach Pro Sinfoniki:

Regulamin organizacji widowni w Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii Poznańskiej.

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony  w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wykonawców, organizatora, w związku z epidemią SARS-COVID 19, z uwzględnieniem zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2020 roku i bezwzględnie obowiązuje wszystkich uczestników koncertów, w Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii Poznańskiej.

 1. Wejście do budynku Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii możliwe jest od ul. Wieniawskiego. Przy wejściu odbywa się bezdotykowa kontrola karnetów, biletów, zaproszeń oraz dezynfekcja dłoni. Po wejściu należy udać się w miejsce wskazane przez osobę z obsługi widowni Filharmonii, która kieruje do odpowiednich wejść (balkon, parter).
 2. Procedura wpuszczania uczestników koncertu do budynku Auli UAM rozpoczyna się na godzinę przed koncertem i kończy się na 15 minut przed rozpoczęciem koncertu. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na koncert, a należność za bilet nie podlega zwrotowi.
 3. Na terenie Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii trzeba zachować  obowiązujący w danym czasie dystans społeczny (odległość pomiędzy osobami), zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
 4. Obowiązkowe jest zakrywanie w Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii ust i nosa.
 5. Do budynku Auli UAM nie mają wstępu osoby chore na COVID-19, lub podlegające kwarantannie. Wejście na koncert, możliwe jest po złożeniu przez każdego uczestnika koncertu oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego uczestnika koncertu na widownię. Formularze oświadczenia dostępne są na stronie www Filharmonii Poznańskiej i u pracowników obsługi widowni Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.
 6. Udostępniona  dla uczestników koncertów jest jedynie połowa Auli UAM – Sali Koncertowej Filharmonii – co dwa miejsca w każdym rzędzie, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej.
 7. Dopuszcza się zajmowanie dwóch sąsiadujących ze sobą miejsc dla następujących osób:
  • rodzic z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
  • opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 1. Osoby, które nie przestrzegają któregokolwiek z ww. postanowień regulaminu nie zostaną wpuszczone na widownię i zostaną usunięte z budynku Auli UAM. Uczestnicy koncertu są zobowiązani bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Filharmonii.
 2. Wszystkie osoby z obsługi koncertów pracują w przyłbicach lub maseczkach.
 3. Uczestnictwo w koncercie jest równoznaczne z akceptacją ww. Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 4. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Filharmonii Poznańskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku i obowiązuje od dnia wprowadzenia do odwołania.
 5. Uczestnik koncertu jest zobowiązany wskazać swoje dane teleadresowe w związku z Sars-COVID 19 i dokonać ich aktualizacji w przypadku zmian. 
 6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, Filharmonia Poznańska wdraża rozwiązania informatyczne w postaci bezdotykowych czytników. W zakresie korzystania i obsługi w/w elementów uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją i stosować do poleceń obsługi. Warunkiem wstępu na koncert do Auli UAM jest posiadanie przez uczestnika ważnego biletu lub  imiennej karty magnetycznej, dokonanie autoryzacji wymaganych oświadczeń odnośnie stanu zdrowia i potwierdzenia wstępu.

Przypominamy, że cały czas można rezerwować karnety w nowych, atrakcyjnych cenach! Zapraszamy do udziału w koncertach: szkoły, rodziny oraz osoby prywatne!

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i procedurą rezerwacji w sezonie 2020/21 (link)