Z żalem zawiadamiamy, że 10 kwietnia 2017, w wieku 85 lat, zmarła śp. prof. Mirosława BOBROWSKA, wybitny znawca folkloru, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Etnochoreograf, o wielkich zasługach w dziedzinie rozpowszechniania i ochrony polskiej kultury ludowej, zwłaszcza Wielkopolski. Wizytator ówczesnego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznania ds. zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Jurorka Turniejów Muzycznych Pro Sinfoniki, wielka przyjaciółka naszego Ruchu i jego twórcy Alojzego Andrzeja Łuczaka. Przez wiele lat dzieliła się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, służyła radą i pomocą. Pro Sinfonika wiele Jej zawdzięcza.

Msza św. za duszę śp. Mirosławy będzie sprawowana we wtorek, 18 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w kościele pw. św. Józefa w Puszczykowie, a pogrzeb rozpocznie się o godz. 13:00 na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie.

R.I.P.