12 maja 2016 roku o godz. 10.00 skwerowi przy zbiegu ulic Janiny Omańkowskiej i Marcina Rożka w Poznaniu (Podolany) nadane zostanie imię Alojzego Andrzeja Łuczaka.
Inicjatorem nadania imienia jest Towarzystwo Przyjaciół Pro Sinfoniki im. Alojzego Andrzeja Łuczaka w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników i słuchaczy koncertów Pro Sinfoniki.