W sobotę 29 listopada w auli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie odbył się V Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów pod honorowym patronatem Pro Sinfoniki oraz Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Celem organizatorów – Społecznego Ogniska Artystycznego w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie – jest promowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży, prezentacja umiejętności pianistycznych ruchu amatorskiego i wyłonienie młodych talentów.
W tym roku tematem Konkursu, który przebiegał tradycyjnie w dwóch kategoriach wiekowych, była muzyka filmowa.
Jury pod przewodnictwem Piotra Niewiedziała z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – po wysłuchaniu 14 kandydatów w grupie młodszej i 11 w grupie starszej – przyznało następujące miejsca:

Grupa młodsza (klasy I – IV)
1. Joanna Teodorowicz 4c SP2 Murowana Goślina
2. Albert Wojtkowiak 4c SP2 Murowana Goślina
3. Franciszek Błachowiak 4c SP2 Murowana Goślina

Grupa starsza (klasy V – VI i gimnazja)
1. Filip Jarzyński Gimnazjum Pijarów
2. Hugo Przybylski SP 80 Poznań
3. Helena Kulik Gimnazjum nr 2 Murowana Goślina

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe od Pro Sinfoniki i inne upominki.
Nagrodę publiczności zdobyła Emilia Klewenhagen.
Gratulujemy laureatom, dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu oraz pedagogom, którzy przygotowali młodych pianistów: Adriannie Wtorkowskiej–Kubińskiej, Jadwidze Maćkowiak, Katarzynie Łukaszewicz, Weronice Jarzyńskiej i Tadeuszowi Szeligowskiemu.