Pod skrzydłami Mistrza Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i Ciężkowicach

W dniach 13-14 listopada 2013 roku delegacja nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie uczestniczyła w I Zjeździe Szkół i Instytucji noszących imię Ignacego Jana Paderewskiego. Zjazd odbył się w Ciężkowicach i Kąśnej Dolnej w województwie małopolskim, gdzie znajduje się jedyny zachowany polski dom Paderewskiego. Dla całej społeczności skórzewskiego gimnazjum było to wyjątkowe wydarzenie.
Dwudniowy zjazd wypełniły dźwięki muzyki Ignacego Jana Paderewskiego. Wsłuchiwanie się w melodie mistrza Paderewskiego brzmiące w progach Jego domu było niecodziennym i wyjątkowym doświadczeniem dla wszystkich, którzy zebrali się w dworku w Kąśnej Dolnej.
Nie zabrakło też spotkań, gratulacji i odznaczeń. Oficjalna część uroczystości odbyła się w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach. Poprowadzili ją pani Katarzyna Krüger-Szczot – dyrektor Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie oraz pan Andrzej Burnus – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach. Wśród zebranych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych oraz delegacji szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego z Gorlic, Katowic, Krosna, Okleśnej, Poznania, Tarnowa i Warszawy.
Na zakończenie Zjazdu, pani dyrektor Katarzyna Krüger-Szczot, w imieniu pani Wójt Gminy Dopiewo Zofii Dobrowolskiej, wręczyła zaproszonym gościom pamiątkowe medale wykonane przez panią Celestynę Muszak – absolwentkę Gimnazjum w Skórzewie, obecnie studentkę Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Jeden z tych medali otrzymała Pro Sinfonika – za co serdecznie dziękujemy!